Hybridné systémy

Hybridné, fotovoltaicko - veterné systémy.

Tak ako u fotovoltaických systémoch aj tieto systémy sú navrhnuté pre prostredie v ktorom nie je kontinuálny, alebo žiadny dostupný zdroj elektrickej energie.

Od fotovoltaických systémov sa v zásade líšia v tom, že ich efektivita je zvýšená tým, že nie sú závislé len od slnečnej energie ale môžu využiť aj energiu veternú, tým sa samozrejme zvyšuje aj ich výkon.

Medzi ďalšie výhody hybridného systému je, že jedna časť nie je závislá od druhej. Ak nefúka dostatočný vietor tak sa systém dobíja zo solárnej časti a naopak ak je dlhší čas zamračené, systém sa môže dobíjať veternou energiou.

Hybridne systemy