Solárne zostavy

Zostava pre ohrev TUV s plochými kolektormi 1906 €

Táto zostava obsahuje:

  • slnečný kolektor od výrobcu: NES - New Energy Systems Ltd. typ: PK SL CL 2.15 m2 - 2ks, tento kolektor je z prizmatického skla odolného voči krupobitiu s vysoko selektívnym povrchom,
  • dvojšpirálový bojler typu BB S2 200L, ktorý je zhotovený tak, že horná špirála bojlera môže slúžiť pre dohriatie teplej vody v bojleri pomocou kotla alebo iného klasického spôsobu vykurovania,
  • obehové čerpadlo s automatickým regulátorom a dvoma tepelnými snímačmi,
  • expanznú nádobu,
  • nerezový vlnovec s izoláciou,
  • sada upevňovacia a prepojovacia pre 2 kusy kolektorov na strechu,
  • náplň do solárnych kolektorov,
  • príslušenstvo (odvzdušňovací ventil, 2ks guľový ventil, spätná klapka, šrubenia a redukcie),
  • kompletná montáž zariadenia.

Solárne zostavy s plochými kolektormi

S PLOCHÝM KOLEKTOROM VÝKON ZOSTAVY OBJEM BOJLERA POČET OSÔB  CENA S DPH  ŠTÁTNA DOTÁCIA  DOPLATOK ZÁKAZNÍKA PO SCHVÁLENÍ  DOTÁCIE
2 x PK SL CL 2.15 m2 2,428 kW 200 l 3-4 3600 € -1214 € 2386 €
3 x PK SL CL 2.15 m2 3,642 kW 300 l 5-6 4400€ -1750 € 2650 €

Zostavy

Nákres zapojenia zostáv pre ohrev TÚV

Zostavy1

Ohrev TÚV - solar

Zostavy1

Ohrev TÚV - solar, kotol, krb a dohrev pre bazén

LEGENDA:
1.Bojler, 2.Solárny kolektor, 3.Obehové čerpadlo, 4.Filter, 5.Regulačná jednotka, 6.Expanzná nádoba, 7.Zpätný ventil, 8.Výpustný ventil, 9.Trojcestný ventil, 10.Snímač teploty

Zostavy2

Ohrev TÚV - solar, kotol, krb

Zostavy2

Ohrev TÚV - solar, kotol, krb, akumulačná nádrž

LEGENDA:
1.Bojler, 2.Solárny kolektor, 3.Obehové čerpadlo, 4.Filter, 5.Regulačná jednotka, 6.Expanzná nádoba, 7.Zpätný ventil, 8.Výpustný ventil, 9.Trojcestný ventil, 10.Snímač teploty

Približný návrh veľkosti solárneho systému

1. S - denná spotreba TÚV na osobu za deň
(Bežná literatúra udáva hodnotu pre domácnosti 50 l) osoba a deň, ale technicky priemer stanovuje 35 l / osoba a deň, administratíva 10 l / osoba a deň. V každom prípade správne stanovení dennej potreby môže kladne ovplyvniť konečnú cenu solárneho systému)

2. i - počet osôb

3. B - Objem bojlera (štandardne na 1 m2 plochy kolektora sa navrhuje 50 l) B = S.i 

4. K - konštanta 50 l/m2

5. P - plocha kolektora P = B/K

Ďalšie schémy využitia solárnych článkov

Zostavy - schemy
Zostavy - schemy