Veterné

Malé veterné elektrárne sa dajú veľmi spoľahlivo využiť v miestach, kde je stály vietor a kde nie je vzhľadom na topografickú polohu možné priviesť eletrickú energiu napr. na vysoko položených pastvinách, lúkach a podobne.

Diagram zapojenia elektrickej elektrárne

Veterné