Kotly

Kotol Burnit PelleBurn

Kotol Burnit PelleBurn na peletové palivo

Kotol PD je systém pre vykurovanie peletami a s kontrolným mechanizmom. Keď výhrevný systém kúrenia štartuje, je potrebné vložiť viac vykurovacích peletiek. Aktivované elektronické zapaľovanie a palivo sa zahreje asi za 4 minúty.
Následne na to sa aktivuje ventilátor, ktorý začne vháňať vzduch. Po asi 10 minútach zapaľovania je systém plne aktivovaný. Spaľovacia komora horáku má trubice s niekoľkými otvormi v spaľovacej zóne, cez ktorý je vháňaný vzduch. Pri vznietení, drevené pelety vypúšťajú výpary.
Celý povrch rúrkového horáka naplnený teplým vzduchom, čo spôsobuje dokonalé spaľovanie splodín. To zaisťuje dokonalé spaľovanie. Spaľovanie je riadené Lambda sondou, meracou skrutkou, ventilmi riadenia ventilátora teploty kotla.

Lambda-sonda meria percentuálnu hodnotu O2 v spalinách, okrem ventilátora je umiestnený ventil pre reguláciu vzduchu pre optimalizáciu spaľovania. Kotol je riadený tak, že tepelný tok sa znižuje, ak sa teplota kotla blíži k na úroveň, ktorá je nastavená. Ak teplota kotla stúpne rýchlo alebo pomaly, dávkovanie sa upraví tak, aby sa tok tepla upravil na požadovanú teplotu. Popol zo spaľovania sa fúka cez ventilátor na čistenie komínov a nádoby na popol. Spaľovacia komora horáku a kotla sa cez rúrky čistia automaticky. Čistiaci ventilátor vytvorí vysoký tlak vzduchu, ktorý prúdi priamo do spaľovacej komory horáku a vyčistí ohnisko. Spaliny sa čistia automaticky pri každom zastavení zariadenia aspoň raz denne. Čistenie sa robí pomocou vnútorných turbín, ktoré sú spojené v hornej časti redukčného motoru. Turbíny sa pohybujú hore a dole v odpadovom potrubí pre udržovanie tepelnej výmeny povrchu spaľovacej komory. Ak je potreba ďalší úložný priestor na pelety , ponúkame vákuový systém / norma XL / ktorý poskytuje denne automaticky dopravu peliet ku prepravnej skrini s pelietami /čas sa nastaví regulátorom /.

Technické Špecifikácie

1 Manovitý tepelný výkon kW 12 22
2 Minimálny tepelný výkon kW 3 6
3 Maximálna operačná teplota °C 100 100
4 sa vody °C 20 20
5 Operačný tlak kotla bar 2,5 2,5
6 zás. vody bar 10 10
7 Smemica pre kotol CE CE
8 Objem vody v kotle l 42 53
9 Izolácia kotla mm 100 100
10 Odtokové potrubie kotla palec 3/4 3/4
11 Vratné potrubie kotla palec 3/4 3/4
12 Odtokové potrubie nádrže palec 3/4 3/4
13 Vratné potrubie nádrže teplej vody palec 3/4 3/4
14 Odpor prietoku vody DT=20K mbar 0,14
Odpor prietoku vody DT=10K 0,13
15 Teplota spalín pri plnej záťaži °C 104 104
16 Teplota spalín pri priemernej záťaži °C 69 69
17 Hmotnostný tok spalín, plná záťaž g/s 13 10
18 Hmotnostný tok spalín, priemerná záťaž g/s 4 75
19 Oxid uhoľnatý pri plnej záťaži ppm 57 19
20 Oxid uhoľnatý pri priemernej záťaži ppm 220 24
21 Priama efektiva pri plnej záťaži % 92,2 94,7
22 Priama efektiva pri priemernej záťaži % 88,5 94,7
23 Potrebný ťah komína mbar 0,1 0,1
24 Minimálny priemer komína mm 125 125
25 Vznietenie W 400 400
26 Plná záťaž W 50-100 50-100
27 Čistenie mm 400 400

Kotol Burnit PelleBurn
Kotol Burnit PelleBurn

Zoznam kotlov

Burnit WBS
Burnit WBS
kotol na tuhé palivo
Pyroburn
Pyroburn
splyňovací kotol
Kotol Burnit PelleBurn
Kotol Burnit PelleBurn
na peletové palivo